LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:2EDB9D93-9E60-47CC-B823-4CA57B834E44
Back

Kolakovsky A. A.

Last Name
Kolakovsky
Original Last Name
Колаковский
Author Standard Abbr.
Kolak.
First Name
Alfred
Original First Name
Альфред
First Name Abbr.
A
Middle Name
Alexeevich
Original Middle Name
Алексеевич
Middle Name Abbr.
A
Years
1906–1997


Author's books

Book
Katal. Iskop. Rast. Kavkaza


Author's pubs

Publication
Akhali dahnisebri duabis p'liotsenur plorashi [1958/9]
Colchidia - novyj rod Pinaceae iz sarmata Abkhazii [1968/12]
Golosemennye iz sarmata Abkhazii [1974/7]
Golotipy vysshikh rastenij tretichnykh flor Abkhazii, khranjashchikhsja v Sukhumskom botanicheskom sadu [1982/9]
K istorii tretichnykh grabov [1972/8]
Katalog iskopaemykh rastenij Kavkaza [1973/4]
Katalog iskopaemykh rastenij Kavkaza [1973/12]
Kimmerijskaja flora Gul'ripsha (Bagazhishta) [1979/2]
Meoticheskaja flora Kodora [1970/8]
Novye vidy Pinus i Cathaya europaea Sveshn. iz tretichnykh flor Gruzii [1970/6]
Show all
Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies