LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:710B7E89-F682-495E-BF43-900924969909
Back

Verbizkaja Z. I.

Last Name
Verbizkaja
Original Last Name
Вербицкая
Author Standard Abbr.
Verbizk.
First Name
Zoja
Original First Name
Зоя
First Name Abbr.
Z
Middle Name
Ivanovna
Original Middle Name
Ивановна
Middle Name Abbr.
I


Author's pubs

Publication
Miospory nekotorykh drevnikh rastenij SSSR [1979/8]
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschlenenija melovykh otlozhenij Suchanskogo kamennougol'nogo bassejna [1962/4]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies