LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:89BC970F-ABAC-4769-BFD9-43AAD0589894
Back

Romanovskaja G. M.

Last Name
Romanovskaja
Original Last Name
Романовская
Author Standard Abbr.
Romanovsk.
First Name
Galina
Original First Name
Галина
First Name Abbr.
G
Middle Name
Matveevna
Original Middle Name
Матвеевна
Middle Name Abbr.
M


Author's pubs

Publication
Kratkoe opisanie spor i pyl'tsy iz verkhnemelovykh otlozhenij Turgaja [1960/2]
Miospory nekotorykh drevnikh rastenij SSSR [1979/8]
Pyl'tsa Coniferales nejasnogo sistematicheskogo polozhenija [1966/10]
Semejstvo Pinaceae [1966/10]
Semejstvo Podocarpaceae [1966/10]
Spory i pyl'tsa novykh vidov mezozojskikh rastenij Turgayskogo progiba [1963/3]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies