LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:D092F44C-0E90-45C8-A826-D393A93332CD
Back

Kuprianova L. A.

Last Name
Kuprianova
Original Last Name
Куприянова
Author Standard Abbr.
Kuprian.
First Name
Lyudmila
Original First Name
Людмила
First Name Abbr.
L
Middle Name
Andreevna
Original Middle Name
Андреевна
Middle Name Abbr.
A


Author's pubs

Publication
Morfologija pyl'tsy sovremennykh i iskopaemykh vidov roda Nelumbo (Nelumbonaceae) [1983/3]
O vidovykh opredelenijakh pyl'tsy iz tretichnykh otlozhenij [1959/8]
Palinologicheskie dannye k sistematike roda Alnus s.l. [Palynological data on the systematics of the genus Alnus s.l.] [1958/4]
Pyl'tsa i spory lignitovykh glin ozera Smolino [1962/8]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies