LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:FC3586DC-84FD-4E87-9FBA-5B09112DACD0
Back

Ablajev A. G.

Last Name
Ablajev
Original Last Name
Аблаев
Author Standard Abbr.
Ablajev
First Name
Albert
Original First Name
Альберт
First Name Abbr.
A
Middle Name
Garifovich
Original Middle Name
Гарифович
Middle Name Abbr.
G
Year from
1938
Year to
2018


Author's books

Book
Biostratigr. Paleogena Pober. Yuga Primor.
Fl. Korjak-Kamchatk. Obl.
Khamchzh. Biota Neog. Korei
Mater. Paleobot. Stratigr. Sov. Dal'n. Vostoka
Miotsen Sev. Korei Jug. Primor.
Novye Dann. Stratigr. Paleogeogr. Dal'n. Vost.
Ocherki Geol. Paleontol. Dal'n. Vost.
Paleogen Khunchun. Vpad. Pritumangan.
Paleogen Vost. Sikhote-Alinya
Pozdnemel. Fl. Vost. Sikhote-Alinya


Author's pubs

Publication
Adinandra Jack [2005]
Biostratigrafiya paleogena poberezh'ya yuga Primorya [2000]
Bolotninskaya miotsenovaya flora Yuzhnogo Primor'ya i rol' v ee sostave teplolyubivykh elementov [1977/3]
Dub Arsen'jeva Quercus arsenjevii iz miotsena Sikhote-Alinja [1983/2]
Flory Korjaksko-Kamchatskoj oblasti i voprosy stratigrafii kontinental'nogo kajnozoja [1986/1]
Fossil oaks of Primorye, USSR, and the origin of oak forests [1974/4]
Itogi izuchenija kraskinskoj flory jugo-zapadnogo Primor'ja [1994/4]
Kajnozojskij bassejn Zapadnogo Primor'ja i sopredel'nykh territorij Kitaja i Korei [Cainozoic basin of the West Primorye and adjacent territories of China and Korea] [1996/12]
Khamchzhinskaja biota neogena Korei [Hamjin biota of the Neogene of Korea] [1990/7]
Miotsen Khankajskoj vpadiny Zapadnogo Primor'ja [Miocene of the Khanka depression of Western Primorye] [1994/10]
Show all
Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies