LSID urn:lsid:fossilplants.info:publication:6EB1257F-0420-9A05-E7D3-7940DE567B9B
Back

Yìng yè cháng lǜ gāoshān biāo lèi huàshí de fēnlèi xué yánjiū

journal
Authors (Pub.)
Zhou Z.-K.  
Title
Yìng yè cháng lǜ gāoshān biāo lèi huàshí de fēnlèi xué yánjiū
Original spelling
硬叶常绿高山标类化石的分类学研究 = A taxonomical revision of fossil evergreen sclerophyllous oaks from China
Journal
Acta Botanica Sinica
Volume
34
Issue
12
Page from
954
Page to
961
Year
1992


Registered Names

Species
Quercus presenescens