IDNAME urn:idName:fossilplants.info:species:5DE960A2-2291-42EA-9B65-8FA4CB72BB3F species
Back

Hemitrapa kryshtofoviczii

Hemitrapa kryshtofoviczii (V. N. Vassil.) Budants. Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad), 45(1): 143. 22 Feb 1960
Name
Hemitrapa kryshtofoviczii
Rank
Species
Original spelling
kryshtofovichii
Generic Name
[Genus] Hemitrapa
Authors (Pub.)
Budantsev L. Yu.  
Publication
Vodjanoj orekh (Trapa i Hemitrapa) v tretichnykh otlozh...
Journal
Botanicheskij Zhurnal
Volume
45
Issue
1
Page number
143
Вasionym Species
Trapa kryshtofoviczii
Year
1960


Please login or register to comment on this